Přinášíme Vám výčet sportovních, kulturních a společenských akcí, k účasti na nichž nebudete potřebovat žádné vstupné. V posledních letech si velkou pozornost získaly zvláště Dny otevřených dveří či Muzejní noc, konaná pravidelně ve všech větších městech České republiky. Z dalších akcí nabízených výjimečně bez nutnosti poplatku zmiňme alespoň Den Země v různých institucích, Strakonické vítání léta či Středočeské pivní slavnosti.