Výstava je nejen obrazovou příručkou k hodinám dějepisu, ale zároveň ukazuje různé způsoby dokumentace politických událostí. Prezentují jednak velké obrazové celky ze shromáždění lidu, tak upomínková zátiší, živé momentky i zahalená výtvarná díla.

Ve výběru vedle výpovědní hodnoty byl kladen důraz na estetickou kvalitu a originalitu pohledu. A současně šlo o připomenutí nejvýznamnějších fotografických protagonistů roku 1918, jimiž byli v Praze Otto Dítě a bratří Rudolf a Jaroslav z firmy Bruner-Dvořák.

A zároveň je poctou mnoha amatérským fotografům, které již neznáme jménem. Výstava vychází z originálů ve Sbírce Scheufler a ze tří set snímků z tohoto roku jich bylo vybráno 45.

Konání akce

od do  
21.09.2018 (Pátek) 27.10.2018 (Sobota)
28.10.2018 (Neděle) 31.12.2018 (Pondělí)