Účastí na některé z kulturních, sportovních či společenských akcích se lze nejen dobře pobavit, ale často i přispět na dobrou věc. Potěšujícím faktem je zjištění, že i v době ekonomické stagnace si lidé v České republice najdou čas i chuť na přispění k bohulibým účelům. Společně s organizátory takových akcí Vám za účast na nich děkujeme a věříme, že Atlas Česka přispěje přehledných výčtem těchto podniků k jejich efektivnějšímu průběhu. Z těch nejpotřebnějších upozorňujeme na Motol Motolice v Praze, Korálkiádu, Běh pro gorily v pražské ZOO, koncert Hudby bez hranic, Běh pro život, akci I běhat ve tmě má smysl či Den bez bariér v Českém Krumlově.