Městská část Praha 8 pořádá Den země a duben, měsíc bezpečnosti.

Kdy: čtvrtek 27. dubna 2017 od 9 do 16 hod.
Kde: prostranství před KD Krakov v Bohnicích, Těšínská 600/4, Praha 8

Program:

09.00 až 09.30
         Ukázky koní Městské policie hl. m. Prahy
09.30 a 10.30
         Pejsek Rozárka se svým páníčkem
10.00
         Divadélko Zuběnka – Státní zdravotní ústav
13.30 a 15.00
         Ukázky koní Městské policie hl. m. Prahy
14.30
         Hlídkoví psi Městské policie hl. m. Prahy
Zvířata lze odměnit doneseným tvrdým pečivem, psy piškoty (pouze celá balení).

Po celý den:

    Hygienická stanice hl. m. Prahy bude demonstrovat účinky alkoholu a drog na zrakové vnímání a schopnost orientace v prostoru pomocí speciálních brýlí.
    IPODEC – ČISTÉ MĚSTO a.s. představí pro malé i velké svoji úklidovou techniku.
    EKO-KOM a.s. poskytne nafukovací skákací auto a projekt „Tonda Obal na cestách“.
    ASEKOL a.s. poskytne skákací hrad, stánek a dílnu ELEKTROWIN a.s. zaujme hrou „Elektrické spotřebiče patří na místa zpětného odběru“.
    BESIP – prezentace bezpečnosti silniční dopravy
    Celní úřad pro hlavní město Prahu - ukázka vybavení a práce celníků, ukázka zabavených exponátů a práce celních psů
    laserový střelecký trenažer
    Akademie dobrovolných záchranářů ČR, z.s. – ukázka první pomoci a zařízení záchranářů
    Pražské vodovody a kanalizace – vodní bar, popis koloběhu vody a její spotřeby
    Dopravní podnik hl. m. Prahy – poskytne historický autobus Škoda 706 RO z r. 1952
    Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy – zapůjčí na ukázku elektromobil
    Prezentace Obvodního ředitelství policie Praha III, 3. skupina Krajské pořádkové jednotky Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy
    Obvodní myslivecký spolek Praha 8 – ukázky sokolnictví a lovecké kynologie

 

Těšíme se na vás!

Konání akce

od do  
27.04.2017 (Čtvrtek) 27.04.2017 (Čtvrtek) 9:00