Celosvětová ekologická akce „Den Země“ se snaží lidem všem věkových kategorií ukázat správnou cestu přístupu k přírodě, propagovat pozitivní přístup k životnímu prostředí, posilovat pouto mezi dětmi a krajinou a především zvyšovat zájem veřejnosti o životní prostředí.

Oslava Dne země v Ostravě

Stejný cíl mají i pořadatelé Dne Země v moravskoslezské Ostravě, kteří pro zdejší obyvatele každoročně připravují mnoho zajímavých a podnětných akcí, zaměřujících se na co nejširší spektrum veřejnosti. Hlavní program se každoročně odehrává na Náměstí SNP v Ostravě – Zábřehu, kde je pro děti předškolního věku připraveno množství zábavných i osvětových soutěží s enviromentální tématikou. Pro děti středního věku a studenty středních škol je nachystána tradiční fotosoutěž či další ročník mezinárodní soutěže Greenfest.

Na různých místech Ostravy pak probíhají výstavy s tématem ekologie, besedy s erudovanými odborníky, prezentace výtvorů dětí z několika škol či pestrý speciální program v ostravské zoo. Za zmínku jistě stojí i kulturně-osvětové akce konané v knihovně města Ostravy a jejích pobočkách. Na návštěvníky čekají soutěže s enviromentální tématikou, tvůrčí dílny, divadelní minipředstavení, výstavky a besedy. Představili jsme Vám jen rámcový výčet aktivit pořádaných v Ostravě v rámci Dne Země. O dalších konkrétních  událostech Vás budeme na našich stránkách informovat. 

Den Země 2017

Pro školy a fanoušky největší osvětové akce pro širokou veřejnost v oblasti životního prostředí máme dobrou zprávu, Den Země se opět bude konat ve třech termínech a na třech místech v Ostravě.   

20. 04. 2017 ve Výukovém centru Bělský les v Ostravě-Zábřehu   

21. 04. 2017 v Komenského sadech v Moravské Ostravě   

25. 04. 2017 na Hlavní třídě v Ostravě-Porubě 

 

Těšíme se na vás!

Konání akce

od do  
20.04.2017 (Čtvrtek) 20.04.2017 (Čtvrtek) 9:00
21.04.2017 (Pátek) 21.04.2017 (Pátek)
25.04.2017 (Úterý) 25.04.2017 (Úterý)