Pro všechny ty, kterým není lhostejná problematika životního prostředí a dalších osudů naší modré planety, přinášíme souhrnný výčet ekologických akcí, konaných na území České republiky. Vzrůstající obliba a angažovanost převážně mladé generace vede ke vzrůstajícímu počtu ekologicky motivovaných akcí, které často přispívají ke zlepšení vnímání důležitosti této problematiky, dotýkající se nás všech.

Největší koncentrace těchto aktivit logicky připadá na Den Země, během nějž se k ekologickým akcím a tématickým jarmarkům připojuje každé větší město či obec. Ke kompletnímu výčtu aktivit ochránců přírody je třeba velkého prostoru, a proto Vám přejeme mnoho zábavy při prohledávání našeho komplexního průvodce. Z dlouhého seznamu vybíráme pro zajímavost Farmářské trhy v Brně, Den Země slavený po celé republice, Ekologické dny v Olomouci, Ozvěny Ekofilmu a Ekofóra v Praze, Exkurze do CHKO Český les, speciální akce v Toulcově dvoře v Praze 15, Den stromů na hradě Lukov či Hrnčířské a keramické trhy v Kroměříži.