Ve druhé polovině měsíce dubna se v moravském městě Olomouci setkávají lidé, kterým není lhostejné jejich životní prostředí a aktuální problémy spojené s působením člověka na naši planetu.

Ochrana přírody, ekologický jarmark, besedy, výstavy

V rámci „Ekologických dnů Olomouc“ (EDO) konaných od roku 1990 se můžete těšit na zajímavé besedy s pozvanými hosty či ekologický jarmark konaný na Horním náměstí. Návštěvníci si zde mohou zakoupit výrobky lidových řemeslníků a součástí trhů budou i koncerty různých hudebních interpretů. Součástí festivalu bývá i doprovodná výstava ve Vlastivědném muzeu. Ekologické dny v Olomouci jsou doplňovány i přímými akcemi ekologických hnutí, které se snaží zvýšit zájem občanů o otázky ochrany přírody a poskytnout jim náměty pro osobní jednaní šetrnější k přírodě.

Význam této akce dokresluje i vítězství v anketě Ekotip 93, oceňující nejvýznamnější aktivity na ochranu životního prostředí v okresech Olomouc a Přerov. Účastí dny poctili i bývalí ministři životního prostředí (např.: Miroslav Macek, Ivan Dejmal či Martin Bursík). Pro návštěvníky z řad široké veřejnosti organizátoři připravili sérii zajímavých přednášek, na kterých se pravidelně objevují osobnosti typu Václava Bělohradského či Cyrila Höschla. Není-li Vám lhostejný osud životního prostředí ve kterém žijete a chcete-li se dozvědět něco více o jeho aktuálních problémech, nezapomeňte si v průběhu dubna udělat čas na Ekologické dny v Olomouci.

Ekologické dny 2015

Datum tohoto roku je prozatím pouze předpokládané, podrobný bohatý program se připravuje.

 

Konání akce

od do  
18.4.2015 (Sobota) 10.5.2015 (Neděle)