Folklorní akce dbající o udržení lidových tradic se konají po celém území České republiky a patří do jejího nezaměnitelného kulturního bohatství. Ať už se zaměřují na slovesný formát, hudební vystoupení či dramatická a taneční čísla, představují vždy náročně připravovanou dramaturgii, vyžadující čas i odhodlání jejich protagonistů. Atlas Česka Vám v následujícím výčtu přichystal přehlídku těch divácky nejvyhledávanějších a historicky nejváženějších. Těšte se na pozvánky k poutím, masopustům, jarmarkům či oslavám křesťanských svátků, jako jsou například Vánoce a Velikonoce. To vše a mnohé další na Váš čeká v přehledných a jasně strukturovaných kategoriích.