Komorní vokální ansámbl rozezní za doprovodu gotické harfy dolní kapli sv. Václava. Umělci do Znojma zavítají s tematickým programem smrti a věčnosti na sklonku středověku. Během večerního programu Ó sladká smrti, který předjímá období reformace a je úvodem do celospolečenských změn 15. století, zazní v poučené interpretaci vokální díla středověkých autorů (Guillaume de Machaut, Guillaume Dufay, Petrus Wilhelmi de Grudencz a další).

> Kaple sv. Václava, Znojmo

 

Vstupenky na: www.smsticket.cz/vstupenky/9481-cappella-mariana

Konání akce

od do  
18.07.2017 (Úterý) 18.07.2017 (Úterý) 19:00