Muzejní a vlastivědný spolek “Včela Čáslavská”
ve spolupráci s Městským muzeem a knihovnou Čáslav
 
Vás srdečně zve na přednášku

PhDr. IVANY ČORNEJOVÉ, CSc.
Ústav dějin UK a archiv UK

JEZUITÉ VČECHÁCH
sláva a pád mocného řádu

úterý 14. února 2017 od 17 hodin

výstavní síň
Náměstí Jana Žižky z Trocnova
Po přednášce bude následovat členská schůze.
Účast všech členů nutná!

vstupné dobrovolné

 

Těšíme se na vás!

Konání akce

od do  
14.02.2017 (Úterý) 14.02.2017 (Úterý) 17:00