Milí přátelé,

srdečně zveme na koncert Martin Luther v hudbě, který se koná v sobotu 14. října v 18.00 v Husově sboru v Čelákovicích. Husův sbor je zároveň se Spolkem pro varhanní hudbu spolupořadatelem koncertu.

V letošním roce uplyne 500. let od počátku Lutherových reformátorských snah - tedy od zveřejnění jeho 95 tezí v říjnu 1517.
Lutherův hudební odkaz není tolik znám, ač má pro vývoj evropské duchovní hudby velký význam. Luther velmi zdůrazňoval lidový zpěv na bohoslužbách a sám byl autorem duchovních písní, které se dodnes vyskytují ve zpěvnících napříč denominacemi. Staly se inspirací pro další skladatele a hudební umělce.

Hudba reformované církve byla také otevřena novým uměleckým stylům renesance a posléze baroka a umožnila tak duchovní hudbě udržet krok s vývojem evropské hudby vůbec. A v neposlední řadě přinesla takové velikány , jako byl Johann Sebastian Bach.
Renomované hudebnice, sopranistka Irena Troupová a varhanice Jiřina Dvořáková Marešová se ve svém koncertním programu rozhodly tomuto tématu věnovat . Jedná se o velmi originální projekt, který vedle hudebního zážitku osvětluje i méně známou kapitolu hudební historie a poukazuje na další aspekt Lutherova ekumenického významu.

Koncert je finančně podpořen Městem Čelákovice. Více o koncertu na www.varhanyzcelakovic.cz.

Jak už to bývá - v ten samý den je velký kulturní třesk - takže je možno dojet např. ještě na improvizační dílnu ke Stivínům do Všenor anebo na vystoupení nizozemské skupiny do Štolmíře.

Těšíme se na Vás...
Spolek pro varhanní hudbu.

Konání akce

od do  
14.10.2017 (Sobota) 14.10.2017 (Sobota)