Pragovka Gallery srdečně zve na komentovanou prohlídku výstavy s umělkyněmi Janou Vojnárovou a Nikolou Brabcovou Oblek, kterému nic nevadilo 17.4. 2018 v 16:00.
Zároveň budou otevřené další výstavy z bloku Malba. tečka nr. 1

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Jana Vojnárová, Nikola Brabcová: Oblek, kterému nic nevadilo/// Pragovka Gallery Entry
3.4.-20.4.2018
Výstava Jany Vojnárové a Nikoly Brabcové kombinuje díla, která mají rozdílná východiska, potkávají se však ve společných tématech: předmět, tělo, barva. Obě autorky usilují o různé způsoby vyjádření prostřednictvím spektra médií - od malby přes koláž po objekt - a v prostoru Pragovka Gallery Entry usilují o vzájemnou symbiózu prorůstající experimentálně pojatým instalačním rámcem. Kurátoruje Tereza Jindrová.

Vezme to ruka/// Pragovka Gallery Rear
3.4.-17.5.2018
Výstava Vezme to ruka absolventů a studentů Ateliéru malby (2008 ~ 2018) je hledáním společného ideálu ve vytváření obrazu jako paradoxu. Neurčitost pramenící z nehmotné povahy malby je konfrontována s rituály každodenních pracovních úkonů a skrze techniky rozvrhování. Dominantní črtou jednotlivých autorských přístupů na výstavě je materializace jako "uchopování" myšlenkových procesů a multisubjektivního jazyka smyslově provokativních situací zahrnujících kresbu, malbu, objekty, instalace a performance. 
Vystavující: Marek Burcl, Dominik Hlinka, Simona Gottierová, Juraj Kadlečík, Peter Jánošík, Kristína Kandriková, Mária Kováčik, Matúš Novosad, Adam Šakový, Jana Viteková....
Kurátoři: Mária Janušová, Ján Kralovič, Klaudia Kosziba

PRZ/ The White Room
Textura, rozežranost, dekonstrukce, video, asambláž, gázotisk, pigment, pixel, relikviář. Umělci Petra Navrátilová, Ryan O'Rourke, Zuzana Růžičková představí v galerii White Room své současné práce. 

```````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````

Pragovka gallery cordially invites you to commented tour with artists Jana Vojnárová and Nikola Brabcová of their exhibition named A suit, which didnt mind anything.
Commented tour will be held on Tuesday, 17 th April at 16:00 at Pragovka Gallery Entry. 
Other exhibitions from block Painting. dot nr. 1 will be open as well.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Jana Vojnárová, Nikola Brabcová: A suit that did not mind anything /// Pragovka Gallery Entry
3.4. - 20.4.2018
The exhibition of Jana Vojnárová and Nikola Brabcová combines works with the different backgrounds, however, they meet the common themes: subject, body, color. Both artists buck for the different ways of expressing by the spectrum of media – from painting, through college to object. In Pragovka Gallery Entry space they strive for the mutual symbiosis which grows over experimental installation framework. Curator: Tereza Jindrová.

A hand will take it /// Pragovka Gallery Rear
3.4. - 17.5.2018
The exhibition of graduates and students from the Studio of Painting (2008 ~ 2018, VŠVU, Bratislava) named "A hand will take it" is a quest for a common ideal in creating the image as a paradox. The uncertainty stemming from the intangible nature of painting is confronted with the everyday work rituals and scheduling techniques. On the exhibition, the dominant feature of individual author's approaches represents materialization as a "grasping" of thought processes and a multisubjective language of sense-provocative situations including drawing, painting, objects, installation and performance.
Exhibitors: Marek Burcl, Dominik Hlinka, Simona Gottierová, Juraj Kadlečík, Peter Jánošík, Kristína Kandriková, Mária Kováčik, Matúš Novosad, Adam Šakový, Jana Viteková.
Curators: Mária Janušová, Ján Kralovič, Klaudia Kosziba

PRZ / The White Room
3.4.-20.4.2018
Texture, redness, deconstruction, video, assemblage, gauze print, pigment, pixel, reliquary. The artists Petra Navrátilová, Ryan O'Rourke, Zuzana Růžičková will present their current works in the White Room Gallery.

Konání akce

od do  
17.04.2018 (Úterý) 17.04.2018 (Úterý) 16:00