Pragovka Gallery Entry Vás srdečně zve na komentovanou prohlídku výstavy Your Bloom s umělcem Tomášem Pavlackým ve středu 13. 6. 2018 v 17:00, spojenou s prezentací další autorovy tvorby.

Současně budou otevřeny další výstavy v industriálním prostoru Pragovky - Olga Mikh Fedorova, Milan Mazúr, Iryna Zakharova : Chiasmus / kurátor: Viktor Čech v Pragovka Gallery Rear a David Pešat, Ondřej Maleček: Doma na výletě / kurátor: Petr Vaňous v The White Room. 

Tomáš Pavlacký: Your Bloom
kurátorka: Klára Burianová
Pragovka Gallery Entry
24. 5. - 15. 6. 2018

Post-digital-site specific projekt Your Bloom Tomáše Pavlackého (*1987) je zaměřen na místo svého vzniku a prezentace, Pragovky, její vnitřní i vnější prostředí, environmentální i sociální. Pavlackého instalace v základu vychází z charakteru místní architektury, zároveň poskytuje skryté informace o aktuálním dění na Pragovce. Právě a jedině na komentované prohlídce budou odkryty některé procesuální záležitosti projektu.


* * * ENG
 Pragovka Gallery Entry cordially invites you to a commented tour of the exhibition Your Bloom with the artist Tomáš Pavlacký on Wednesday 13th of June, 2018 at 17:00, connected to the presentation of other projects of the author. 

At the same time, other exhibitions will be running in the industrial area of Pragovka - Olga Mikh Fedorova, Milan Mazúr, Iryna Zakharova : Chiasmus / Curator:  Viktor Čech at Pragovka Gallery Rear and David Pešat, Ondřej Maleček: At home on a trip / Curator: Petr Vaňous at The White Room.

Tomáš Pavlacký: Your Bloom
Curator: Klára Burianová
Pragovka Gallery Entry
24. 5. - 15. 6. 2018

The post-digital-site specific project Your Bloom by Tomáš Pavlacký (* 1987) is focused on a place of its origin and presentation of "Pragovka", its internal and external surroundings, environmental and social. Pavlacký´s installation is based on the character of the local architecture and in the same time he provides hidden information about the actual life at Pragovka. Exactly on the commented tour, some of the issues of the project and its process will be uncovered.

 

Konání akce

od do  
13.06.2018 (Středa) 13.06.2018 (Středa)