Úterý 17. ledna v 16.00 – 17.00, KNIHCENTRUM.cz DŮM KNIHY Ostrava

 

Rodilá Ostravačka, autorka knihy Koleje a městoMgr. Michaela Závodná, Ph.D., pracuje v Centru pro hospodářské a sociální dějiny při Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Cílem její knihy bylo ukázat městskou dopravu jako významnou součást modernizačního procesu tehdejší společnosti. Vydejte se spolu s autorkou 17. ledna 16.00 na cestu vnitropodnikové struktury a ekonomiky jednotlivých dopravních firem.

 

Koleje a město

Koleje a město je název nové knihy, která nabízí pohled do historie tramvajové dopravy ve vybraných městech na Moravě a ve Slezsku v letech 1850-1918. Cílem práce je ukázat městskou dopravu jako významnou součást modernizačního procesu tehdejší společnosti. Analyzována je jak vnitropodniková struktura a ekonomika jednotlivých dopravních firem, tak také jejich vztah k příslušným obecním samosprávám, k legislativě habsburské monarchie a proměny tohoto vztahu v průběhu sledovaného období.

Michaela Závodná v knize zjišťuje, jaké podmínky bylo potřeba splnit, aby mohla městská kolejová doprava vzniknout a rozvíjet se. Kniha je zaměřena spíše pro odbornější veřejnost a lidi, které zajímá, jak se o koleje starala obecní samospráva, co bylo potřeba k tomu, aby tam tato doprava mohla vzniknout. Co vedlo Michaelu Závodnou k tomu, aby publikaci vydala? „Pokračuji v rodinné tradici, moje maminka a strýc pracovali v Dopravním podniku města Ostravy. Když jsem byla menší, měla jsem režijku, speciální průkazku, že jsem rodinný příslušník zaměstnance pracujícího v dopravním podniku. Bylo strašně fajn ji vždy vytáhnout z kapsy a ukázat, že patřím k této skupině.“

 

Mgr. Michaela Závodná, Ph.D.

Je absolventkou Filozofické fakulty Ostravské univerzity, vystudovala hospodářské a sociální dějiny. Odborně se zaměřuje především na dějiny městské kolejové dopravy v českých zemích v 19. a 20. století. Pojímá tuto problematiku v úzké návaznosti na moderní zahraniční výzkumné trendy a proces modernizace středoevropské společnosti. Pravidelně vystupuje na tuzemských i zahraničních konferencích a publikuje v odborných periodicích.

 

 

 

Po celý měsíc leden bude v Domě knihy KNIHCENTRUM.cz probíhat akce 5. KNIHA ZDARMA  - Čím VÍCE knih nakoupíš, tím větší SLEVU máš. Akce platí do 31. 1. 2017.

Během měsíce ledna se zúčastněte slosování o vstupenky do Staré arény.

 

Rezervujte si místo e-mailem rezervace.ostrava@knihcentrum.cz nebo telefonicky 607 082 029. Upozornění – 15 minut před začátkem akce rezervace propadají, dostavte se prosím včas! 

Konání akce

od do  
17.01.2017 (Úterý) 17.01.2017 (Úterý) 16:00