Nenechte si ujít Muzejní noc!

Program, který připravilo Oblastní muzeum v Litoměřicích, bude inspirován budovou, ve které muzeum sídlí. Ta je jedinečným výstavním exponátem sama o sobě. Jako bývalá městská radnice patří mezi nejvýstavnější a nejcennější stavby na litoměřickém náměstí. Tvář jí dala především renesance, otiskly se do ní ale i další stavební slohy několika staletí. Vydáme se pátrat po její historii a objevovat její tajemství. Od 17:00 do 22:00 hodin bude probíhat poznávací hra pro dětí „Šest století pod jednou střechou“. Při ní se vydáme pátrat po otázkách a odpovědích, které se ukrývají pod střechou staré městské radnice. Pro úspěšné pátrače bude připravena malá originální odměna.

Ve stejném čase bude možné se zúčastnit také tvořivých dílen „Stavitelé radnice“, při které si návštěvníci budou moci vyrobit budovu starobylé radnice, dále pak „Radniční expedice“, při které se podíváme, jak radní úředníci v 17. a 18. století expedovali dopisy. Dozvíme se, a také prakticky vyzkoušíme, jak se skládaly listy určené k odeslání bez použití obálky, jak se uzavíraly pomocí pečeti a jak se psaly adresy, když ještě nebyly domy číslovány. (Dílnu připravil Státní oblastní archiv v Litoměřicích.) Od 17:00 do 21:00 hodin bude probíhat také animační tvořivá dílna s názvem „Sloní průvod před radnicí“.

Necháme se při ní inspirovat historickou fotografií, která zachycuje průvod cirkusových slonů na vycházce kolem radnice. Společně tuto fotografii oživíme a vytvoříme krátký videoklip. Spíše pro dospělé bude od 18:00 hodin připravena komentovaná prohlídka „Za krásami architektury bývalé radnice“. S kurátorem muzea se při ní vydáme objevovat architektonické kvality jedné z nejcennějších staveb městské památkové rezervace v Litoměřicích. Ve 20:00 hodin pak bude připraveno promítání historických fotografií komentované kurátorkou fotografické sbírky muzea – „Život před starou radnicí na fotografiích“. Stará radnice v centru města byla svědkem mnoha událostí. Dobové fotografie ji zachycují v pozadí každodenního městského ruchu i slavnostních a historicky významných událostí. Ve 21:30 si promítneme společně vytvořený krátký film „Sloní průvod před radnicí“, který vznikl v průběhu večera při animační dílně. Muzejní noc bude v muzeu ukončena ve 22:00 hodin.

Vstup zdarma 

 

Těšíme se na vás!

 

Konání akce

od do  
08.06.2018 (Pátek) 08.06.2018 (Pátek)