Celorepublikový Festival muzejních nocí pořádá Asociace muzeí a galerií ČR, z. s., ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Národním muzeem, pravidelně od roku 2005. V roce 2017 se tak uskuteční již XIII. ročník festivalu, který bude probíhat ve dnech 19. května až 10. června 2017.

Festival muzejních nocí se stal ojedinělou kulturní a společenskou událostí, do které se stále zapojují nové instituce, a která nemá svým rozsahem v Evropě obdoby. Na letošním XIII. ročníku festivalu se podílí rekordních 552 institucí ze 178 měst.

Enormní zájem ze strany návštěvníků muzeí a galerií i médií, dal vzniknout slavnostnímu Národnímu zahájení festivalu, které se zrodilo na přelomu let 2007 a 2008 ve snaze zviditelnit a přiblížit veřejnosti obor muzejnictví. Již tradičně se tato zahajovací slavnost koná pod záštitou jednoho z krajů a ve spolupráci s Asociací krajů České republiky, která se stala partnerem této akce.

Letos Festival muzejních nocí slavnostně zahájíme v pátek 19. května 2017 od 16 hodin v prostorách litoměřického hradu. Akce se uskuteční pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka a starosty města Litoměřice Ladislava Chlupáče.

Slavnostního zahájení festivalu se zúčastní zástupci Asociace muzeí a galerií ČR, z. s., Českého výboru ICOM, z. s., Ministerstva kultury ČR, krajů a krajských úřadů a další hosté z celé České republiky včetně zástupců členských institucí AMG, a zejména těch, kteří dne 17. května 2017 převzali v Betlémské kapli ocenění v jubilejním XV. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2016. Národní zahájení Festivalu muzejních nocí je pro ně příjemnou příležitostí prezentovat výsledky své práce a také prostorem pro setkání s kolegy a širokou veřejností, pro niž jsou aktivity sbírkotvorných institucí – muzeí a galerií – určeny především.

Na oficiální desáté Národní zahájení Festivalu muzejních nocí 2017 naváže dvoudenní Litoměřická muzejní noc – od 17 hodin v Oblastním muzeu v Litoměřicích, od 18 hodin pak v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích a v dalších institucích, jež si připravily pestrou nabídku doprovodných programů pro malé i velké návštěvníky. Akce vážící se k Muzejní noci v Litoměřicích se přenesou také do druhého dne – soboty 20. května 2017.

Téměř měsíc trvající Festival muzejních nocí 2017 vyvrcholí XIV. ročníkem Pražské muzejní noci, která celý festival v sobotu 10. června 2017 uzavře. Informaci o tom, kdy se jednotlivé Muzejní noci v celé České republice konají a jaký je pro návštěvníky připraven program, naleznete na http://www.muzejninoc.cz. Festival muzejních nocí se koná při příležitosti Mezinárodního dne muzeí (18. května). Přijďte tento svátek oslavit společně s námi, muzejníky

Program Národního zahájení Festivalu muzejních nocí 2017
Národní zahájení festivalu v Konferenčním sále hradu Litoměřice
(vstup pouze pro zvané hosty):

16.00 Slavností zahájení XIII. ročníku Festivalu muzejních nocí 2017:
(moderátor akce – Roman Víšek, Český rozhlas Dvojka)
• Přivítání hostů zástupci Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., Asociace krajů
ČR, Českého výboru ICOM, z. s., Ministerstva kultury ČR, Ústeckého kraje a města
Litoměřice
• Vystoupení folklorního souboru Lužičan
• Představení významných hostů a partnerů akce
• Prezentace vítězných projektů jubilejního XV. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria
musaealis 2016
• Předání ocenění Zlatý džbánek za zachování a rozvoj lidových tradic Ústeckého kraje
za rok 2017
• Vystoupení folklorního souboru Lužičan

Po ukončení programu bude možné se zúčastnit Litoměřické muzejní noci, která začne v Oblastním muzeu v Litoměřicích, jež své brány otevře od 17.00 hodin. Program bude pokračovat v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích a v dalších institucích od 18.00 hodin. Akce se přenese také do druhého dne – soboty 20. května 2017.

Program Litoměřické muzejní noci

19. května 2017

Oblastní muzeum v Litoměřicích:

Co je to muzeum?
17.00–21.30 Jak se dělá herbář? / Jak rozluštit staré zprávy? Co skrývají erby? – historická dílna /
Aby kniha znovu promluvila: ukázky restaurování papíru / Postav si muzeum, vytvoř si
sbírku...
17.00–17.45 Od pravěku k počátkům města Litoměřice – komentovaná prohlídka
18.00–18.45 Od šatlavy na půdu – komentovaná prohlídka
20.00–20.45 Litoměřičané dovedou člověka pitím málem udusit, ale hladem k smrti umořit –
vyprávění o historii vinařství na Litoměřicku
21.00–22.30 Žongléři + ohňová show

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích:
Prožijte večer s atmosférou první republiky!
18.00–19.00 Několik přání aneb Mám život hrozně rád
19.00–20.00 Přednáška o životním stylu a módě první republiky s dobovými fotografiemi
20.00–21.00 Šperkovnice – výtvarná dílna
21.00–21.30 Salón první republiky
21.45–22.00 Vox Luminas – fireshow – swing show

Bývalý jezuitský kostel Zvěstování Panně Marii:
18.00–20.00 výstava „Jiří Kačer“
20.00 Duo Deši

Vyhlídková věž Kalich:
18.00–22.00 Prohlídky věže s možností kvízu

Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích:
18.00–21.00 Velký příběh Večerníčku
21.00 Krysáci / Pat a Mat / Pohádky Ovčí babičky / Tvůrčí dílna / Dobrý večer! / Kvíz

Sobota 20. května 2017
Dílna ručního papíru:
15.00–16.00 Dětská tvořivá dílna
16.00–18.00 Společná výstava Kruhu výtvarnic Dílny Krasohled
15.00–18.00 Exkurze do Dílny ručního papíru

Kavárna Fér Kafé – Park Václava Havla:
Pouliční umění – Loutky od největších po nejmenší
13.00–16.00 Wagabundus Collective – žonglérská vystoupení, hry pro děti i dospělé / UNERS –
jednokolky v parku / Karikaturistka / Tvořivé workshopy pro děti
15.30 Sváťovo Dividlo – loutková pohádka
16.30 Sex Kulomets – poslední cesta Zikmunda a Hanzelky, divadlo
Změna programu vyhrazena.

Pořadatelé a partneři akce: Asociace muzeí a galerií ČR, z. s., Asociace krajů ČR, Ministerstvo kultury ČR, Ústecký kraj, Město Litoměřice, Oblastní muzeum v Litoměřicích a Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích.
Festival muzejních nocí 2017 pořádá Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., s podporou Ministerstva kultury ČR.
Možnosti ubytování a parkování v Litoměřicích:
Ústecký kraj pro návštěvníky připravil informační portál s mapou, kde lze dohledat možnosti
ubytování a parkování v Litoměřicích (http://geoportal.kr-ustecky.cz/apps/fmn2017/).

Konání akce

od do  
19.05.2017 (Pátek) 19.05.2017 (Pátek)
20.05.2017 (Sobota) 20.05.2017 (Sobota)