Já… Ty… My… a svět. Principy nenásilné komunikace hned od začátku výrazně proměňují nejen vaše chování, ale hlavně vnímání.

Vztah k sobě, k druhému, ke skupině a k okolnímu světu. V rodině… Já, dítě, celá rodina, sousedé V práci… Já, můj šéf, tým a zákazníci

Každý něco potřebuje, po něčem touží, o něčem sní. Na koho brát ohled, a jak moc? Jak spolu o tom mluvit? Jak najít zdravý vztah k svým potřebám a touhám? Nezapomínat na sebe, ale také neprosazovat se na úkor ostatních? Navíc většinou v životě nebývá situace ideální. Nemáme dost času, vůle, nápadů nebo chuti se měnit.

Nenásilná komunikace je metoda (nebo možná umění) zvládání konfliktů a pěstování kvalitních vztahů. Učí, jak skrze jasnou a otevřenou komunikaci budovat ve vztazích důvěru a nevytvářet emocionální odpad.

Klasický přístup v Nenásilné komunikaci se zaměřuje na techniku 4P: Pozorování, Pocity, Potřeby, Prosba. V tomto semináři se podíváme na principy, které za touto technikou stojí, které používali třeba Gandhí nebo M.L. King. A také na to, jak tyto principy aplikovat přímo ve vztazích, nejen v konverzaci.

Těžištěm semináře budou cvičení (individuální, dvojice, malé skupiny) a jejich společné reflexe. Tímto způsobem se budeme snažit principy napojit přímo na vaši osobní zkušenost, podívat se, zda jsou relevantní a jak je můžete aplikovat. Seminář je vhodný pro začátečníky i pokročilé.

Ondřej Přibyla

Ondráš se ve své lektorské a koučovací práci opírá zejména o metody Nenásilné komunikace, které jsou užitečné k zvládání konfliktů, napětí anebo prostě komunikačně náročných situací. Jako jeden z mála v Česku má mezinárodní certifikaci Centra pro Nenásilnou Komunikaci. Na seminářích i při koučovacích sezeních rád experimentuje a vytváří simulované situace – takové malé instatní výzvy, na kterých společně s vámi zkouší různé nápady a sleduje, jaký by mohly mít efekt.

"Mám rád neformální prostředí, kde nemusím sledovat konvence a hrát komunikační hry. Kde můžeme být prostě tím, kým jsme. Baví mě sledovat myšlení lidí, vidět předpoklady, chápat vzorce chování a vnímat souvislosti v plné šíři – v tom se projevuje moje vědecké pozadí (studoval jsem teoretickou fyziku). V tom, co dělám, potřebuju vidět smysl. Když zrovna pracuju, pracuju se zápalem a vášní a jsem rád, když věci mají spád. Nejsem perfekcionista a nevadí mi pracovat s omezeními – času, energie, i schopností – důležité pro mě je využít co nejlépe potenciál, který zrovna situace a lidé v ní mají."

Dílna je intenzivní: sobota 10:00 – 18:00.

Cena 1 600 Kč Pro rezervaci místa třeba uhradit zálohu 600 Kč.

Přihlášky na kurz na: http://www.druna.cz/nenasilna-komunikace

Konání akce

od do  
21.04.2018 (Sobota) 21.04.2018 (Sobota)