Zřejmě každý z nás si někdy v životě zpříjemnil první den nového roku sledováním Novoročního koncertu Vídeňských filharmoniků, který přenáší televize do celého světa. Ti šťastnější z nás pak měli možnost zúčastnit se této akce přímo v rakouském hlavním městě. Ostatní milovníci kvalitní vážné hudby se musí spokojit s výročními koncerty konanými na území naší republiky. K těm tradičně nejvyhledávanějším patří „Novoroční koncert Janáčkovy filharmonie Ostrava“, který svou kvalitou i dramaturgií přitahuje pozornost profesionálů i amatérů ze všech koutů České republiky.

Na co se můžete těšit

Pod záštitou primátora města Ostravy se ve společenském sále Domu kultury města Ostravy koná ve vybraný den nového roku přehlídka vybraných děl domácích i světových klasiků vážné hudby, prováděná těmi nejlepšími interprety zdejšího orchestru. Návštěvníci si již zvykli na pravidelnou ukázku z díla Antonína Dvořáka či Josefa Suka, ale i mistrů a skladatelů ze vzdálenějších částí Evropy. Mezi nejsilnější momenty koncertů pořádaných v posledních letech patří zařazení varhan jako jednoho z důležitých nástrojů, jejichž tóny potěší jistě i ty nejnáročnější diváky.
Na závěr naší pozvánky již stačí jen připomenout skutečnost, že vstupenky na Novoroční koncert lze zakoupit v pokladně DKMO nebo v pobočkách Ostravského informačního servisu.

Novoroční koncert Janáčkovy filharmonie Ostrava 2018

Program a vstupenky

 

Těšíme se na vás!

Konání akce

od do  
12.01.2018 (Pátek) 12.01.2018 (Pátek) 19:00