OTVÍRÁME NEPOMUK!
sobota 22. 4. 2017 od 9.00 do 17.00 hodin

V sobotu 22. dubna zahájí v Nepomuku na jižním Plzeňsku oficiálně turistickou sezónu. Během této akce bude možné navštívit některé běžně nepřístupné historické interiéry, projít se po nové městské naučné stezce, navštívit nové muzejní expozice, zúčastnit se komentovaných prohlídek, zhlédnout šermířské a divadelní představení, poslechnout si tradjazzovou kapelu či se seznámit s historickými řemesly.

U příležitosti Mezinárodního dne památek se otevřou brány některých běžně nepřístupných historických staveb, kterých v Nepomuku najdeme nemalé množství. Přístupná bude bývalá kaple Božího Tělaii, interiér a věž kostela sv. Jakubaiii, domek č. p. 30iv, dům U Petrů či atraktivní městské podzemí s pozůstatky středověkých důlních dělv a ještě několik dalších památek.

V letošním roce se v každém nepomuckém muzeu otevírá nová expozice.

Svatojánské muzeum upravilo své expozice. Mezi novinkami jsou například výsledky antropologického průzkumu ostatků svatého Jana Nepomuckého. Návštěvníci muzea budou moci spatřit i přesnou kopiii lebky nepomuckého mučedníka, vyrobenou na 3D tiskárně.vi

Městské muzeum a galerie Nepomukvii rozšířilo své prostory. V nové části vznikla ucelená expozice zaměřená na nepomucké osobnosti, které se zde narodily nebo mají s Nepomukem nějakou spojitost. Dozvíte se tak o životě akademického malíře Viktora Peška, prvního rektora nepomuckého piaristického kolegia Josefa Ondřeje Liboslava Rettiga, regionálního spisovatele a patriota Alexandra Berndorfa či spisovatele a překladatele Karla Václava Kuthana.viii
Rodný dům malíře Augustina Němejce oživí výstava panenek Jiřiny Havlové v selských a měšťanských krojích.

Na Zelenohorské poštěix se otevře nová expozice koncipovaná jako „protiletecký kryt“. Seznámíte se zde s leteckou technikou z období II. světové války formou výstavy modelů kompletní řady letadel (měřítko 1:48) všech hlavních stran konfliktu (GB, USA, F, SSSR, D, J). Součástí výstavy bude i infopanel o bratrech Šloufových, válečných hrdinech, letcích RAF, kteří pocházeli z místní části Železná Huť.
Dochází také k rozšíření expozice motocyklů a motokol o další stroje z let 1945-1970 zapůjčené od spřátelených regionálních sběratelů.

Městská naučná stezka provází návštěvníky po historicky a architektonicky cenných stavbách Nepomuka. Celkem 12 domů je označeno mosaznými tabulka popisujícími jejich stavebně historický vývoj. V nepomuckém infocentru bude od začátku sezóny k dispozici propagační materiál s vyznačenou trasou po těchto významných domech.x

Letos poprvé zpestří program i hudební, šermířské a divadelní vystoupení Na nádvoří arciděkanství (Přesanické náměstí), kde budou k vidění také ukázky historických řemesel, předvede skupina historického šermu Gloria kus ze života zakladatele zdejšího svatojánského kostela Františka Karla Matyáše ze Šternberka, z období Třicetileté války (11.00 a 14.00). V barokním domku č. p. 30 si budete moci poslechnout tradjazzovou kapelu The Dixie Hot Licks (13.00, 14.00 a 15.00 hodin). Od 15.00 se můžete těšit na divadelní vystoupení Teatro Rajdo O rybáři a rybce na Malé letní scéně.
V sousední stodole Rodného domu Augustina. Němejce se budete moct občerstvit kávou a tradičními regionálními dobrotami od Nepomuckých kuchařinek.11

Oblíbenou částí programu budou opět komentované prohlídky. Návštěvníci si mohou vybrat ze dvou okruhů. První vycházku Když osobnosti mlčí povede Pavel Motejzík po hrobech významných obyvatel Nepomucka. V rámci tohoto okruhu bude možné navštívit i sklepení na arciděkanství. Na vycházku s Pavlem Motejzíkem se můžete vydat v 10.00 a ve 13.00 hodin. Sraz je u hlavní brány nepomuckého hřbitova.
Ve 12.00 a v 16.00 hodin bude od arciděkanství vycházet druhá prohlídka nazvaná Když domy hovoří. Po nepomuckých stavebních památkách provede návštěvníky PhDr. Pavel Kroupa. V rámci vycházky se návštěvníci podívají také do gotického sklepení pod radnicí.

Vstupné do všech památkových objektů a místních muzeí je tento den zdarma.

„Akcí Otvíráme Nepomuk! symbolicky zahajujeme turistickou sezónu, otvíráme zbrusu nové expozice a dáváme tak vědět světu, že Nepomuk je zajímavou destinací pro cestovní ruch. Velmi populární je zejména návštěva běžně nepřístupných prostor, kde navíc často čeká nejedno překvapení.  Hojnou účast mají i komentované prohlídky. V loňském roce na akci přišlo zhruba šest set lidí. Věřím, že letos jich bude ještě víc,“ komentuje akci nepomucký místostarosta Pavel Kroupa.

Informace o akci najdete na adrese http://otvirame.nepomuk.cz/
a dále na FB události https://www.facebook.com/events/1726175994321827/

Mapa s lokacemi k dostání zdarma den před akcí v Kulturním a informačním centru Nepomuk nebo ke stažení na webu www.nepomuk.eu.

Harmonogram:

9:00
zahájení

10:00
komentovaná prohlídka A - hřbitov
začátek u brány hřbitova

11:00
šermíři – scénka
Arciděkanství

12:00
komentovaná prohlídka B - město
začátek před arciděkanstvím

13:00
TDHL (30min)
domek č.p. 30

13:00
komentovaná prohlídka A – hřbitov
začátek u brány hřbitova

14:00
šermíři – scénka
Arciděkanství

14:00
TDHL (30 min)
domek č.p. 30

15:00
divadelní představení Teatro Rajdo O rybáři a rybce
Malá letní scéna / RD

15:00
TDHL (30 min)
domek č.p. 30

16:00
komentovaná prohlídka B - město
začátek před arciděkanstvím

17:00
konec akce

Těšíme se na vás!

Konání akce

od do  
22.04.2017 (Sobota) 22.04.2017 (Sobota) 9:00