OTVÍRÁME NEPOMUK!

V sobotu 14. 4. 2018 od 9.00 do 18.00 hodin.

Navštivte běžně nepřístupné interiéry historických staveb: věž kostela sv. Jakuba Většího, bývalou kapli Božího těla, historické podzemí, dvůr arciděkanství, barokní chalupu č. p. 30, sklepy Na Knárovce, měšťanský dům U Petrů, Ateliér-K v Rodném domě Aug. Němejce a další působivá místa.
Vydejte se na komentované prohlídky s průvodci.

Nakupte regionální produkty na farmářských trzích s živou hudbou.

Shlédněte šermířská i hudební vystoupení.
Seznamte se s historickými řemesly.
Ochutnejte moravská vína nebo kuchyni našich babiček.
Prohlédněte si zdarma místní muzea.

Zúčastněte se křtu nové knihy a výstavy Luďka Krčmáře Poutní místa na Nepomucku!

Přehled aktivit:

Volný vstup do nepomuckých muzeí

Svatojánské muzeum, Městské muzeum a galerie, Rodný dům Augustina Němejce, Zelenohorská pošta - Expozice veteránů (10:00-18:00)

Mimořádně zpřístupněné běžně uzavřené historické objekty

Domek U Kočárů č.p. 30, Sklepení Na Knárovce, Dům U Petrů čp. 156, kostel sv. Jakuba, kovárna v kapli Božího těla, sklepy Dannerova pivovaru s výstavou artefaktů ze sympozia TRN 2017, nádvoří domu č.p. 68, Atelier K v rodném domě A. Němejce, historické interiéry a sklepy na Zelenohorské poště aj. (9:00-18:00)

Komentované prohlídky

A - Přesanické náměstí, arciděkanství a svatojakubský kostel (sklepy, podkroví a další běžně nepřístupné prostory (cca 45 min.)

B - Zelenohorská/Svatojánská cesta - procházka hlavní historickou trasou městem se zacílením na autentické památky barokní zbožnosti a úcty k místním svatým patronům (sv. Vojtěch, Panna Marie, sv. Jan Nepomucký). Začátek u kaple Božího těla, konec u sousoší Piety Na Knárovce (cca 80 min).

Farmářské trhy na náměstí A. Němejce s živou hudbou (hraje populární plzeňská trad-jazzová skupina The Dixie Hot Licks). Cca 25 stánků s kvalitními regionálními potravinami. (8:00-12:00)

Pohádka O Smolíčkovi s loutkářkým workshopem v podání divadla ToTem v Městskému muzeu (10:00-11:00)

Keltský tábor, starověká řemesla a klání bójských válečníků na dvoře arciděkanství. V místě je archeologicky doloženo osídlení z období Keltů - doby Halštatské (500BC) (12:00-17:00)

Gotická hudba v podání skupiny Quercus (13:00-16:00)

Křest knihy a zahájení výstavy Luďka Krčmáře Poutní místa na Nepomucku v Městském muzeu a galerii

Večerní koncert Václava Koubka u táboráku (cca 20:00)

VSTUP ZDARMA

Mapa s lokacemi k dostání zdarma den před akcí v Kulturním a informačním centru Nepomuk nebo ke stažení na webu otvirame.nepomuk.cz.

 

Těšíme se na vás!

Konání akce

od do  
14.04.2018 (Sobota) 14.04.2018 (Sobota) 9:00