Během měsíce dubna se milovníci kvalitní fotografie mohou zúčastnit úspěšného festivalu „Prague Photo“, který se v našem hlavním městě odehrává pravidelně již od roku 2008. Expozice tohoto festivalu se v minulosti dělila na několik různých částí s odlišnými kurátory.

Unikátní fotografická přehlídka

Tradičními místy pro konání jednotlivých výstav byly v minulosti výstavní síň Mánes, Uměleckoprůmyslové muzeum, Galerie Rudolfinum, Centrum současného umění DOX (probíhá zde ročník 2012), galerie Zlatá Husa či Staroměstská radnice. V rámci festivalu se divákům představí fotografové, galerie i společnosti zabývající se fotografií, přičemž každoročně se můžete těšit na desítky i stovky odlišných autorů.

Součástí přehlídky je už od doby jejího vzniku udílení prestižní ceny UniCredit Bank Zouny Prague Photo Award mladému fotografovi do 35-ti let ( v roce 2011 cenu získal fotograf Jan Přibylský). V rámci doprovodného programu se můžete těšit i na setkání s autory, kulaté diskusní stoly či autogramiády. Hlavním smyslem organizátorů této akce je jejím konáním přispět k širší a hlubší prezentaci fotografie a podpořit zájem publika o autorské fotografie a fotografování obecně. Po zkušenostech z minulých ročníků akce můžeme zodpovědně prohlásit, že se jim to nadmíru daří!

Prague Photo Festival 2017

Jubilejní X. ročník PRAGUE PHOTO se bude konat ve dnech 25. - 30. dubna 2017
Kafkův dům, Praha 1, nám. Fr. Kafky 3

Jako každý rok, i v dubnu 2017 ožije Praha fotografií. Již tradičně se bude PRAGUE PHOTO konat v samém centru Prahy, v Kafkově domě v sousedství Staroměstského náměstí. Výběr ze své dramaturgie zde uvede téměř 200 vystavujících autorů.

V Kafkově domě se představí nejširší plejáda jednotlivých fotografů, galerií a společností zabývajících se fotografií, prezentovány budou originály téměř 200 autorů, a to jak současných, tak i klasiků. Své kolekce autorských fotografií uvedou např. Galerie Gambit, IndigoSpace, Vintage Photography,  Mimo Space aj.

Stále více se prosazuje forma pop-up prezentací jednotlivých fotografů – letos jsou to např. Magdalena Bláhová, Iveta Kopicová, Martin Stránka, Tomáš Paulus, Antonio Cossa, Assem Alsabban, aj.

Nově se budou prezentovat rovněž fotografové ze zahraničí – Itálie, Finska, Slovenska, Francie a Saudské Arábie.

Tradičně PRAGUE PHOTO uvede obsáhlou sekci tvorby nejmladší generace fotografů – studentů a čerstvých absolventů šesti odborných škol (Slezská univerzita Opava, Západočeská univerzita Plzeň, Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem, Vysoká škola umělecká z Bratislavy, Škola střední a Vyšší odborná škola Michael a Pražská fotografická škola).

Leošní doprovodný program se soustředí především na prezentace různorodých fotografických projektů, které budou jednak prezentovány v rámci PRAGUE PHOTO, jednak budou v dalších termínech uvedeny ve výstavních síních a galeriích v Praze.

Již od vzniku přehlídky je na návrh odborné komise každoročně udělována mladému fotografovi do 35 let cena Young Prague Photo Award. Díky tomuto ocenění zaznamenali dosavadní laureáti značně zvýšený zájem o svoji práci a tento kredit jim následně přinesl i zajímavé nabídky ze zahraničí.

Konání jubilejního X. ročníku PRAGUE PHOTO  svědčí o dlouhodobém zájmu publika i odborníků a samotných tvůrců o takovouto specializovanou a širokou platformu.

Pro organizátory je tento zájem největší motivací do dalších let.

PRAGUE PHOTO se koná pod záštitou paní Adriany Krnáčové, primátorky hl. m. Prahy, a pod záštitou starosty Městské části Prahy 1, pana Oldřicha Lomeckého, a s podporou Magistrátu hl. m. Prahy a Městské části Praha 1.Těšíme se na vás!

Konání akce

od do  
25.04.2017 (Úterý) 30.04.2017 (Neděle)