Mír i nesoulad mají svůj předobraz ve vnitřním životě lidí. Osud národů tvoří osudy jednotlivců shromážděných pod stejným praporem. Tím ovšem není státní vlajka, ale příbuzné pohnutky a sklony. Ty v sobě nesou sílu mírotvornou nebo ničivou.

Vládne-li v zemi mír, nebo ji pustoší válka, závisí plně na tom, co ovládá nitro většiny lidí. Zda je to láska, lhostejnost, žádost nebo nenávist.

Zda je lidem Pravda lhostejná nebo drahá. Chce-li člověk vytvářet lepší budoucnost, musí nejdříve poznat síly, jež jsou mu dány. Teprve potom je schopen je správně používat.

Přednáší Jan Palouček

MUDr. Jan Palouček vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, léta pracoval jako traumatolog. Je spoluautorem knihy Cesta k životu a autorem knihy Poselství barev a Cesta k uzdravení – o daru léčení. Od roku 1991 působí v poradenství zdravého životního stylu, také přednáší na světonázorová témata, léčitelství, sebepoznání. Vychází přitom z poznávání přírodních zákonitostí, podle kterých je svět moudře uspořádán.

Vstupné dobrovolné.

Kontakt:

Nadace Hnutí Grálu v ČR

Telefon: +420 545 213 964

E-mail: info@poselstvigralu.cz

https://poselstvigralu.cz/ 

https://www.facebook.com/poselstvigralu.cz/.

Konání akce

od do  
22.03.2017 (Středa) 22.03.2017 (Středa) 17:30