Městská část Praha 8 vás zve na Rozloučení s létem. Kdy: čtvrtek 11. října 2018 od 9.00 do 16.00 hodinKde: louka Žernosecká, Praha 8, MHD: zastávka Šimůnkova bus 102, 166, 183  Program: 

09.30 a 10.30   Zaobzor o.s. představí historii rytířskosti aneb každý může být rytíř
09.00–9.30   Městská policie hl. m. Prahy s ukázkou prezentace koní jízdního oddílu
10.00–10.30, 
11.00–11.30
  Záchranná brigáda kynologů Praha


Během celého dne:

  • Státní zdravotní ústav – Zdravý životní styl dětí hravě
  • EKO–KOM a.s. – Výukový program Tonda Obal na cestách, barevný den
  • Obvodní ředitelství policie Praha III představí techniku a akční ukázku
  • Obvodní ředitelství Městské policie Praha 8 představí svoji výstroj a techniku
  • Skanska Zelená laboratoř
  • Bibliobus Oskar z Městské knihovny v Praze přiveze výběr z nejnovějších knih pro děti a dospělé, audioknihy, filmy na DVD, plackovač a deskovky. Lze si půjčit (nejen) knihy a zapsat se do knihovny
  • Hygienická stanice hl. m. Prahy – význam barevnosti oblečení pro bezpečnost při pohybu pěších či cyklistů v dopravních situacích nazvaný "VIDÍ MĚ", dále program primární prevence zaměřený na problematiku kouření nazvaný "JSEM IN, JÁ NEKOUŘÍM". Účastníci si boudou moci vyzkoušet i tzv. Alkobrýle. Jedná se o speciální brýle, které simulují účinky alkoholu na člověka.
  • BESIP – "Vidíme se" – bezpečný pohyb chodců v silničním provozu za snížených světelných podmínek
  • ELEKTROWIN, a.s. – zajímavé hry podporující zpětný odběr elektrozařízení.

 

MŠ a ZŠ se z důvodu omezené kapacity musí objednat předem na tel. 222 805 742, 606 602 773, nebo e-mailem na eva.simkova@praha8.cz. Zvířátka lze odměnit doneseným tvrdým pečivem nebo piškoty v celých baleních.

Konání akce

od do  
11.10.2018 (Čtvrtek) 11.10.2018 (Čtvrtek)