12.7.2018 proběhne vernisáž k výstavě Urban Skanzen
Každý návštěvník může přinést 
nějakou drobnost ze své domácnosti a zútulnit 
tak instalaci - pokoj - v paláci od výtvarníka Daniela Tollady.

V názvu výstavy Urban Skanzen se objevuje pojem „skanzen", kterým byla původně označována muzea pod otevřeným nebem. V daném slovním spojení však vypovídá o daleko citlivějším a přitom pejorativním označení atraktivních historických částí měst, která byla nadměrným přílivem turistů zbavena autentického života a přeměněna na inscenované kulisy pro návštěvníky. Je to „neviditelná všemohoucí ruka“ volného trhu, která diriguje vystěhovávání rezidentů a mizení místních obchůdků, které jsou nahrazeny projekty luxusní spotřeby a řadou obchodů se suvenýry, lačnícími po kýči zfalšované tradiční tvorby. Tento fenomén nezbytně vede k proměně funkce těchto městských lokalit, z nichž se stávají prvoplánové atrakce připomínající pouťový provoz.

V zájmu prezentace a maximálního komerčního využití v rámci cestovního ruchu se z některých kulturních památek díky přehnané a někdy až nesmyslné ochraně stávají mumifikované „idoly“, zatímco jiná unikátní díla architektury a objekty ležící mimo turistické oblasti, jsou bez sebemenšího váhání odsouzena městskými úředníky k demolici.

Vystavující umělci:

Jan Pfeiffer, David Možný, Daniela Baráčková, Daniel Tollady a ateliér Intermedií FAVU VUT pod vedením Pavla Sterce

Výstava probíhá do 3.8.2018

 

 

Konání akce

od do  
12.07.2018 (Čtvrtek) 12.07.2018 (Čtvrtek) 19:00